Matrix Reimprinting

Peter Rosvelds hartcoherentiecoach

In Matrix Reimprinting worden EFT technieken gecombineerd met de meest recente inzichten uit traumaonderzoek en epigenetica.

Wanneer er zich een trauma voordoet splitst een deel van ons bewustzijn zich af. Dit deel, de ECHO (Energy Consciousness Hologram) stuurt ons gedrag door de beperkende overtuigingen die het geleerd heeft tijdens het trauma.

De Matrix Reimprinting techniek laat toe om met deze ECHO’s te werken. De negatieve energie die de ECHO met zich meedraagt wordt ontladen en er komt ruimte voor nieuwe inzichten.

Het doel van Matrix Reimprinting is om de lessen en de beperkende overtuigingen die de ECHO’s hebben geleerd om te vormen. Dit doen we door de ECHO’s te behandelen met EFT zodat het trauma kan worden losgelaten. Vervolgens installeren we nieuwe krachtige beelden en overtuigingen die ons in het dagelijkse leven zullen helpen.

De Brit Carl Dawson is de grondlegger van Matrix Reimprinting. Sinds de publicatie van zijn boek Matrix Reimprinting using EFT in 2010 is MR aan een enorme opmars bezig over de hele wereld. Zijn boek kreeg de toepasselijke ondertitel ‘Rewrite your past, transform your future’.